Przejdź do treści


  „Artchiwum” plakatów

  02 lipca 2021
  Plakaty teatralne, filmowe i reklamowe tworzą „Artchiwum”, wystawę płocczanina Mirosława Łakomskiego z okazji 50-lecia pracy twórczej, którą obchodził w minionym roku. - Ten niepowtarzalny zestaw prac to nie tylko swoista próba podsumowania dotychczasowej drogi twórczej artysty, ukazania źródeł inspiracji, ale także wyjątkowy zapis wybranych wydarzeń kulturalnych, miejsc czy osób, związanych z Płockiem - mówiła podczas wernisażu dyrektor PGS Alicja Wasilewska. – Nie będę się rozwodzić i opowiadać o poszczególnych plakatach, bo one muszą same przemawiać do widza – powiedział Mirosław Łakomski i dodał, że „idzie z duchem czasu”, zamieniając pędzel, aerograf i nożyczki na obróbkę cyfrową. Blisko 100 jego prac, tworzących ekspozycję, można oglądać w Płockiej Galerii Sztuki do 25 lipca włącznie.
  dyrektor PGS Alicja Wasilewska i Mirosław Łakomski


  dyrektor PGS Alicja Wasilewska i Mirosław Łakomski

  od prawej: dyrektor PGS Alicja Wasilewska, dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku Marek Mokrowiecki i Mirosław Łakomski
  Copyright 2012 - Płocka Galeria Sztuki

  Wykonanie: Kamikaze